Felhasználási feltételek és Adatvédelmi tájékoztató

Impresszum


www.hunyadiak.hu
A Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület honlapja.

Kapcsolatok:
Levelezési cím: 6600, Szentes, Rozgonyi u. 25/a.
e-mail: hunyadiakorokeben@gmail.com

Egyesületi adatok:
Nyilvántartási szám: 2830/2011
Adószám: 18219478-1-06
Egyesület típusa: nonprofit

Tárhely szolgáltató: www.websupport.hu

Felhasználási feltételek


A honlap tartalma az Egyesület szellemi tulajdona, és Önnek korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható felhasználási jogot engedünk a honlapon elérhető tartalom vonatkozásában.
A honlap felhasználói kötelesek a megjelenő tartalom vonatkozásában (szöveg, fotó, videó, grafika, stb.) fennálló szerzői minőségünket elismerni. A honlapról letöltött és kinyomtatott oldalakhoz fűződő szerzői jogot tiszteletben kell tartani, és az egyesület előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek feldolgozása.
Tilos az Egyesület nevét és védjegyeit előzetes hozzájárulásunk nélkül felhasználni.

Adatkezelési szabályzat


Az Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy rögzítse az egyesület által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet a szervezetünk, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogszabályaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Amennyiben kérdése merülne fel, illetve úgy érzi, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak esetlegesen sérültek, kérjük, jelezze nekünk a fent megjelölt kapcsolati csatornák valamelyikén.

A honlapot bárki használhatja, azonban az Üzemeltető egyes funkciók elérését (pl. hozzászólás írása, tartalom letöltése) regisztrációhoz kötheti. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

A kezelt személyes adatok


Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét képezik az email cím, név, illetve minden egyéb, az érintett által az emailben önkéntesen közölt személyes adat.

Felhasználása: az Adatkezelő igényegyeztetés vagy tagsági viszony létesítése céljából kezeli az érdeklődő személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a benne közölt személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 180 nap elteltével töröl.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.

Adatkezelési irányelvek


Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
  • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

Technikai felelősség


Nem szavatoljuk, hogy a honlapunk hiba- és vírusmentesen működik. A felhasználó maga felel a saját számítástechnikai rendszerének, számítógépes programjainak és platformjának a honlap eléréséhez szükséges beállításaiért, megfelelő működéséért. Javasoljuk, hogy számítógépének védelme érdekében használjon tűzfalat és vírusirtó szoftvereket.

Cookie-k (Sütik)


A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A cookie-k lehetnek állandó cookie-k, amelyek törlésükig a felhasználó számítógépén maradnak, illetve ideiglenes (ún. munkamenet-cookie-k), amelyeket csak a web böngésző bezárásáig őriz meg a rendszer. A cookie-k lehetnek belső, a felkeresett webhely által beállított cookie-k, vagy harmadik felek, azaz nem a felkeresett webhely által beállított cookie-k.

Az Adatkezelő a Weboldal által kínált szolgáltatások javítása, a lapok közötti navigáció megkönnyítése, a felhasználó beállításainak rögzítése és a felhasználói élmény javítása céljából használ cookie-kat. Ezek nélkül az Adatkezelő sem a kért szolgáltatásokat nem tudná a Látogató rendelkezésére bocsátani, sem a Weboldal nem működne megfelelően. Az Adatkezelő nem használ személyes információk gyűjtésére szolgáló cookie-kat.

A Látogatónak lehetősége van korlátozni, letiltani, vagy eltávolítani a cookie-kat a webböngésző beállításai révén. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Weboldal egyes részei kizárólag cookie-k használatával érhetők el, ezért ezek letiltásával egyes tartalmakhoz nem fér hozzá, és nem használhatja teljes mértékben a Weboldal minden funkcióját. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője "Súgó" menüjét.

Adatvédelmi hatóság


Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu